Онлайн маркетингът, който съвсем доскоро беше спомагателен спрямо традиционните рекламни канали, вече е основен. Затова всеки търговец първо да изработи своя стратегия за представяне в интернет. Това заяви Жюстин Томс - един от водещите експерти у нас в областта на онлайн медиите и онлайн маркетинг, автор на 10 книги по темата и дългогодишен преподавател в НБУ. Тя гостува в Русе за първата конференция за онлайн търговия, организирана от eCommerce Academy.
Томс демонстрира впечатляващи примери на онлайн реклама с много малък бюджет, но постигнали невероятни резултати благодарение на емоционалното си въздействие върху хората. Тя призова за повече креативност за създаване на собствен уникален рекламен продукт и активно използване на социалните мрежи, без те да се ограничават единствено до Фейсбук.
Около 400 гости на конференцията в Канев център имаха възможност да се запознаят с иновативни решения в логистиката, ориентирани към онлайн търговците, и полезни платформи и инструменти за повишаване конкурентоспособността на всяка организация, занимаваща се с електронна търговия.