Намаляване на броя на предадените на съд и осъдени лица за сметка на ръста при неприключилите дела, отчита за изминалата 2015 година окръжният прокурор Георги Георгиев.
През изтеклата година на подсъдимата скамейка са седнали 1114 души или с 320 по-малко спрямо 2014-а. Тази тенденция се пренася и върху наказаните - през 2015 година те са били 1134 при 1542 лица за 2014-а.
Отчетеното сериозно намаление се дължи на спада на този показател при Районна прокуратура-Русе. За 2015 година предадените на съд лица в тази прокуратура са с 328 по-малко. Описаното е пряко следствие от обективни процеси, свързани с намаления миграционен поток през ГКПП „Дунав мост“, съответно и на регистрираните и разследвани престъпления, пише в доклада си Георгиев.
През 2015-а в районните прокуратури в Бяла и Русе и в Окръжна прокуратура са били наблюдавани общо 5316 досъдебни производства при 7009 досъдебни производства през 2014 година, тоест спадът в броя наблюдавани дела е съществен - с 24.15% спрямо предходната година.
Общият брой на пострадалите физически лица от престъпления са 1893 души, от които 1175 мъже, 718 жени, а общият брой ощетени юридически лица е 295.  
Близо 24% ръст обаче бележи друг показател - на неприключилите разследвания, които през изминалата година са били 1089, а през 2014 - 879. 
Запазване на добрите професионални отношение и съвместна работа с полицията, ДАНС, Митницата, Гранична полиция и НАП, както и своевременно информиане на обществеността за работата на прокуратурата са сред приоритетите за 2016 година. Към тях окръжният прокурор добавя и намаляване броя на оправдателните присъди и върнати дела, както и по-бързо приключване на дела, започнати преди 2012 година.