Технически е невъзможно за един месец да бъде доставена и потребена електроенергията, която от „Енерго-Про“ твърдят, че техен битов абонат е изконсумирал. Количеството надвишава 5 пъти максимално възможното количество ток, което би могло да се достави и потреби от домакинството, дори при непрекъсната 24-часова консумация.    
Това сочи становище на назначена съдебна експертиза по дело, чрез което от „Енерго-Про“ искат техен клиент да им изплати сметка от 10 126.06 лева. 
Освен това в мотивите си магистратите сочат, че претендираното количество енергия е 47.6 пъти по-високо от това за следващия месец, както и близо 100 пъти по-високо от консумирания ток през предходния месец. Фактурирането на такова голямо количество електроенергия за един месец, при това през неотоплителен сезон, въз основа на електромер, който не е преминал метрологичен контрол, сочи единствено на извода, че претендираното количество енергия е нереално, казват в решението си съдиите.
Всъщност от Енергото си търсят въпросните 10 126 лева за 2 фактури като впечатление прави, че едната е за баснословните 9897.10 лева, а другата - на стойност 228.96 лева. Извлечения от предишни месеци показвали, че абонатът потребява различно количество ток, но най-високата му сметка няма и 110 лева.
Сумата от близо 10 000 лева, която според дружеството клиентът им е натрупал само по една фактура е за един месец - от 4 септември 2014 година до 3 октомври 2014 година. 
Вече две съдебни инстанции обаче отхвърлиха претенциите на Енергото. Магистратите прецениха, че действително абонатът има да се издължава на дружеството, но борчовете му за двата месеца са едва 458 лева. Затова и Районният, и Окръжният съд отхвърлиха тавана до исканите 9669 лева. Решението може да се обжалва и пред Върховния касационен съд.
От „Енерго-Про“ обясниха странния случай с грешно подавани от самия клиент данни, който решил да си намали сметките, използвайки предоставената му възможност за самоотчет. Такава опция дружеството дава, когато достъпът до електромера е затруднен и инкасаторите не могат да стигнат до него. В тези случаи абонатите могат да декларират своите показания, като оставят бележка на входа на имота, на денонощния телефон за клиенти 0700 161 61 или на имейл [email protected], като компанията разчита потребителите да подават коректна информация за действително потребената от тях електрическа енергия.
„При направената от нас проверка се установи, че се касае за случай на системно неосигуряване на достъп до средството за търговско измерване на електрическа  енергия. Клиентът е извършвал самоотчет на своя електромер и е предоставял показанията на „Енерго-Про Мрежи“. При извършен реален отчет от служител на компанията през месец октомври 2014 става ясно, че съществува разминаване между данните, които клиентът е подавал, и данните за реално консумираната електрическа енергия. Разликата е от 37 916 kWh по дневна и 20 081 kWh по нощна тарифа. Издадена е фактура за сумата от 9897.10 лева, отразяваща реално консумирана от клиента електроенергия“, твърдят от „Енерго-Про“.