179 430 осигурени българи са избрали нов пенсионен фонд през миналата година, става ясно от данните на Комисията за финансов надзор. Броят на хората, които решават да сменят техния фонд с друг, е устойчив в последните години - през 2014 г. например той е почти същият. Тогава фонда си смениха 179 373 души. 
За последните две години делът на прехвърлените партиди е малко над 4% от всички индивидуални партиди във фондовете. Миналата година прехвърлените средства от универсалните, професионалните и доброволните фондове, са близо 400 млн. лв. Средният размер на прехвърлените суми от индивидуалните партиди е 2210 лв. 
Огромната част от сменящите фонд са родените след 1959 г., които се осигуряват в универсален пенсионен фонд. Близо 166 хил. работещи са избрали нов универсален фонд през миналата година, като те са прехвърлили общо близо 350 млн. лв. Средно тези хора са прехвърляли по 2111 лв. от индивидуалните си партиди. 
Миналата година все още имаше такса от 20 лв., която се събираше при смяната на един фонд с друг. От началото на тази година обаче таксата отпадна и прехвърлянето вече става само с нотариално заверено заявление.