8 доброволци и активисти към сдружение „Вело-Русе“ обходиха района между лесопарка и Образцов чифлик през уикенда и разчистиха нападалите клони, счупени дървета и обраслите храсти по целия маршрут между хижите „Здравец“ и „Минзухар“. Маршрутът не е почистван повече от 3 години и е обрасъл със стърчащи драки, шипки и трънливи храсти. Двете хижи имат асфалтови връзки с Образцов Чифлик, което дава възможност за кръгови маршрути, а хижа Здравец има асфалтова връзка и с вилната зона Касева чешма чрез жп прелез. Групата активисти обаче не е намерила подходяща велосипедна връзка между езерото Николово и хижите, така че да се избегне черният път покрай вилната зона между лесопарка и Касева чешма. В тази връзка от Вело-Русе изразяват надежда, че в новия подробен устройствен план на парковата зона на Лесопарка ще бъде предвидено прочистването на тези маршрути, както и тяхната поддръжка, за да се развие безопасен и атрактивен велосипедният маршрут от Лесопарка към хижите Минзухар и Здравец и оттам през Касева чешма към Русе.