На 408 хил. лева възлизат приходите от нощувки, които са получили хотелите и другите места за настаняване в Русенско през януари. Това показват данните на националната статистика за първия месец на тази година. Броят на отседналите в областта туристи не се е увеличил чак толкова в сравнение със същия месец на миналата година - с около 150 човека. Средният им престой обаче е бил по-дълъг, поради което броят на реализираните нощувки нараства с 5 сто. Ръстът е двойно по-голям за чуждестранните граждани - с 11.7%.
И през януари най-предпочитани са били местата за настаняване с 1-2 звезди. През първия месец на годината в такива средства за подслон са реализирани 3727 нощувки или 44,6% от всички. Най-реномираните 4-звездни хотели са привлекли 1698 туристи, които са реализирали 2671 нощувки. Поради по-високите цени обаче четиризвездните хотели получават лъвския пай от приходите - над 160 хил. лева срещу 138 хил. лева в най-ниската категория. 
В хотелите с 3 звезди, от които през януари в областта са работили 9, са пренощували най-малко лица - 1318, които са донесли приходи от 110 хил. лева.
Регистрираните през януари туристи са общо 4977, като от тях 1199 са чужденци. Спрямо януари 2015 г. е регистрирано увеличение на нощувките, най-вече на тези от чужденци. Поради това общите приходи на хотелите се увеличават. Постъпленията от нощувки във всички места за настанявaне в областта за януари тази година възлизат на 408 хил. лв.