Русенските работодатели очакват темпото на наемане за второто тримесечие на 2016 г. да остане на относително високи нива, сочи поредното обзорно изследване на „Менпауър България“ за заетостта през периода април-юни. Коригирана съобразно със сезонните колебания прогнозата е +14%, което означава, че с броя на мениджърите, които възнамеряват нови хора, надвишава с 14 на сто тези, които възнамеряват на съкращават персонал. По този показател Русе е наравно със столицата и води пред всички останали региони. И макар изследването да се базира на съвсем малка извадка, най-вече от допитване на най-големите фирми, данните все пак вдъхват известен оптимизъм. Плановете за наемане на персонал са с 2 процентни пункта по-слаби спрямо първото тримесечие на 2016 г., но с 3 процентни пункта по-силни в сравнение със същия период на миналата година.
Анкетата на „Менпауър България“ се провежда само в петте най-големи областни центъра - София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе. Извадката включва 620 работодатели, отговорили на въпроса: „Как очаквате да се промени общата заетост във Вашата фирма и регион през трите месеца до края на юни 2016 г. в сравнение с настоящото тримесечие?“.
Спрямо предходното тримесечие прогнозите се подобряват в 6 от 10-те икономически отрасъла. Най-забележим ръст - със съответно 8 и 6 процентни пункта - бележат публичният и социалният сектор и секторът електричество/газ/вода, а работодателите в търговията на едро и дребно отчитат повишение с 5 процентни пункта. Същевременно изгледите за наемане се влошават в четири отрасъла. Работодателите в сектора на земеделието, горското стопанство, лова и риболова отчитат спад с 5 процентни пункта, а прогнозата за строителния сектор се влошава с 4 процентни пункта.
Във всички четири категории според размера на предприятието работодателите предвиждат увеличение в числеността на персонала си през второто тримесечие на 2016 г. Най-активен пазар на труда очакват големите работодатели, с отчитана от тях нетна прогноза за заетостта от +23%. При средните и малките предприятия стойността на прогнозата е съответно +18% и +13%. Известни назначения очакват и микропредприятията, които отчитат прогноза от +7%.