Месец февруари 2016 г. е признат за най-топлия на Земята, откакто се правят метеорологични наблюдения.
Средната температура на въздуха на повърхността на планетата, която учените са изчислили с помощта на космически спътници, е с 1,35 градуса по-висока от средните февруарски температури за периода 1951 – 1980.
Предишният рекорд бе отбелязан от февруари 1998 г.