Над 2567 тона отпадъци от терени общинска собственост са събрани и извозени на депо през 2015 година по предписания на РИОСВ-Русе, констатации от инспекторите по чистотата и служители на общинския отдел „Екология“, както и по жалби и сигнали на граждани. От тях 1548 тона са строителни отпадъци, става ясно от отчетната програма за управление на дейностите по отпадъците на община Русе за изминалата година. Почистени са терени на хижа „Приста“, в Младежкия парк, по редица централни и квартални улици, както и на бул.“Придунавски“ и кв. Образцов чифлик. По предписание на РИОСВ-Русе са премахнати отпадъци от терен на бул. „България“ над бензиностанция „Лукойл“.