Допълнителен финансов инструмент към оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. ще подобрява достъпа до финансиране за младежи, които искат да стартират собствен бизнес, съобщи пресцентърът на Министерския съвет. 
 Новият финансов инструмент ще бъде по линия на Инициативата за младежката заетост. Прилагането му в дългосрочен план се очаква да увеличи възможността за създаване на нови работни места в новорегистрирани предприятия, както и да се ангажира допълнителен частен финансов ресурс.
С промените в програмата се включва „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (така нареченият Фонд на фондовете) в списъка на допустими бенефициенти. Държавното дружество е учредено с цел да управлява прилагането на финансови инструменти по всички оперативни програми в страната.
Измененията дават възможност и Националният осигурителен институт да бъде включен като изпълнител на проекти. Това е обосновано с предстоящата реформа за усъвършенстване на експертизата за хората с увреждания в работоспособна възраст.