Увеличаване на цената на водата с 9 стотинки, предлага русенското ВиК дружество. Намеренията са досегашните 1.43 лева на кубик да се покачат на 1.52 лева. Предстои Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ да се произнесе по искането до 4 месеца.      
„Предложението ни е мотивирано на първо място от увеличената цена на електроенергията и по-голямата такса „Задължения към обществото“. Освен това е повишен и размерът на минималната работна заплата“, обясни за „Утро“ директорът на ВиК Сава Савов. Той посочи, че цената на водата за русенци не е мърдала от 2012 година. Същевременно е намаляла консумацията с около 10%. Вероятната причина, с която Савов си обяснява по-ниското потребление на вода, е в демографската криза и намаляващото население.
В изготвеното заявление от ВиК не планират промяна на цената за отвеждане на отпадъчните вода или т.нар. такса „канал“, но пък искат увеличение на цената на пречистването им с 5 стотинки. Причината е, че предстои да бъде въведена в експлоатация пречиствателната станция в Бяла.
Савов посочи, че през 2016 година се надява да приключи ремонтът на амортизирания водопровод, който създава дежурни неудобства на част от жителите на кварталите „Родина“ и „Здравец“. За работата там дружеството планира да известира около половин милион лева собствени средства.