Министърът на културата Вежди Рашидов заяви, че тютюневият склад на ул. „Одрин” № 8 в Пловдив трябва да бъде възстановен в оригиналния му вид, съобщиха от министерството на културата.
Министър Рашидов разпореди днес да се образува производство за налагане на административни санкции на виновните за унищожаването на недвижима културна ценност - тютюневия склад на ул. „Одрин” № 8 в Пловдив. Лицата, които са съборили тютюневия склад, както и тези, които са допуснали това, грубо са нарушили разпоредбите на Закона за културното наследство (ЗКН).
В правомощията на Министерството на културата – Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство”, е да даде разпореждания на виновните лица за преустановяване на нарушенията, както и за възстановяването в оригиналния му вид на съборения паметник на културата. Още през януари 2014 г. Министерството на културата е уведомило община Пловдив, че сградата на тютюневия склад попада в защитена територия и всички намеси подлежат на съгласуване по реда на член 84, ал. 1 и 2 на Закона за културното наследство.
Министерството на културата ще упражни всички дадени му по закон правомощия за отстраняване на последствията от посегателството върху културното наследство.