От два дни текат подготвителните дейности за ремонта на пропадналата настилка край „Метро“ на изхода за София. В края на декември Агенция „Пътна инфраструктура“ отпусна около 300 000 лева за укрепване, като се очакваше ремонтът да започне при подходящи метеорологични условия. Той ще бъде извършен от консорциум „Пътно поддържане Русе 2014“, в което влизат русенските „Пътинженеринг“ и „Пътно поддържане-Русе“. Работниците вчера извършваха сондажни дейности, тъй като почвата отдолу е много мокра. Предвижда се да се отстранят всички асфалтови пластове, да се стабилизира земната основа, да се изгради насип и едва тогава да се положи нова настилка.
Проблемният участък е факт повече от година и затруднява сериозно движението в района, откъдето всеки ден минава голяма част от трафика от Дунав мост. Слягането на участъка с дължина от 60 метра се образува вследствие на продължителни интензивни валежи през 2014 година, като се появиха огромни процепи, които застрашават пътя от срутване. Оттогава е въведена временна организация на движението, като изходът от „Метро“ и част от пътното платно са отцепени, а участъкът е сигнализиран с пътни знаци и обезопасителни ленти. Собственик на пътя е Агенция „Пътна инфраструктура“, а по споразумителен протокол Община Русе е задължена да извършва само текуща поддръжка, което не включва ремонтни дейности.