Русенската фирма „Булстрой“ е класирана на първо място и по трите обособени позиции на обществената поръчка за изпълнение на строително-монтажни дейности във връзка с реализацията на проекта за интегриране на роми и други уязвими групи в общините на областта. Това става ясно от протокола на комисията, която оцени и разгледа офертите на осем кандидати. Предвидено е да се ремонтират и преустроят пет сгради в община Русе, две в община Ветово и една в Иваново. Фирмата победител с управител Йордан Данев е с широк предмет на дейност, но основно се занимава с цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения.  
Русенските „Дунав“, „АБВ-Инвест“, „Вегак“ и софийската „ПСГ“ са класирани на втора, трета и четвърта позиция. Останалите трима кандидати - русенската „Джи Ти Ер Груп“, „Съвременни системи“ и разградската „Овима“ са отстранени от участие в процедурата. 
Прогнозната стойност на поръчката е 458 438 лева, а срокът за изпълнение четири месеца. В Русе се предвижда ремонт и преустройство на кабинети в детска градина „Ралица“, на Дома за медико-социални грижи за деца, на училищата „Братя Миладинови“ и „Алеко Константинов“, както и на детска градина „Червената шапчица“ в Бъзън. Във Ветово ще се ремонтира медицинският кабинет, както и помещенията в детската градина в Сеново, а в Иваново е предвиден ремонт на помещения за оборудване на акушеро-гинекологичен кабинет.