1526 акта за недекларирани през миналата година доходи е наложил регионалният офис на НАП в Русе, съобщиха вчера от ведомството. До 500 лева е глобата за неподадена данъчна декларация от физическо лице. За скрити от агенцията приходи санкцията може да е в пъти по-голяма. Недекларираните суми са за 188 165 лева.
До момента 3447 фирми са подали декларации за корпоративен данък. 2729 от тях или 79% са изпратени онлайн с електронен подпис. Отчелите се вече пред данъчните физически лица са 2488, от които 450 са използвали възможността да подадат формуляра с Персонален идентификационен код (ПИК). 
С ПИК скоро ще могат да се правят и справки за дължимите местни данъци и такси, за което се водят разговори с 5 русенски общини, съобщи директорът на НАП-Русе Йордан Йорданов. Очаква се в следващите месеци услугата да стане възможна за Русе, Бяла, Сливо поле, Иваново и Две могили.
И през 2016 г. един от членовете на младо семейство с ипотечен кредит може да намали сумата от годишните данъчни основи с лихвените плащания по заема през годината. Данъчното облекчение за млади семейства дава възможност да се приспаднат от сумата от годишните данъчни основи лихвените плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище. Приспадането от данъчната основа означава, че със сумата, платена за лихви по ипотечен кредит, се намалява сборът от всички доходи на физическото лице, а не дължимият данък. 
От началото на годината до момента 49 млади семейства от Русе са поискали да намалят данъчната си основа с парите, платени за лихви по ипотечните им кредити. За цялата минала година облекчението за ипотечни кредити е ползвано от 5500 семейства в страната, като те са извадили общо 17 млн. лв. от данъчните си основи.
Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите изтича на 3 май 2016 г., като в същия срок трябва да бъде заплатен и дължимият данък за довнасяне.