Част от зелените площи в Парка на възрожденците се превърнаха в кални терени. Ясно личат следите от гумите на камиони върху тревата. Половината растителност липсва, а земята е разорана. Заради маневрите на шофьорите в някои участъци паркът е заприличал на кален черен път. 
Разораните зелени площи са вследствие на строежа на велоалеите, запознати сме с проблема и при подходящи метеорологични условия те ще бъдат рекултивирани, каза за „Утро“ главният архитект на общината Живка Бучуковска.