Община Русе обяви обществена поръчка за доставка на предпазни средства, работно и униформено облекло и обувки за администрацията, всички общински предприятия и звена, детски ясли, кооперации на хора с увреждания. Прогнозната стойност на поръчката е 283 675 лева и е за срок от една година.
Търсим доставчик на специализирано работно облекло за персонала в детските учебни заведения, охранителите и работниците в общинските предприятия, а не представително облекло за администрацията, поясни шефът на общинския отдел „Обществени поръчки“ Иван Минчев. 
Оферти ще се приемат до 18 март, а на 21 специална комисия ще ги отваря, като при оценяването ще се търси икономически най-изгодната оферта.