Парите, събрани в булчинската чантичка на сватбата не се декларират, но големи заеми от близки за меден месец на Карибите се обявяват от младоженците в данъчната декларация. Това напомнят от регионалния офис на НАП в Русе.
Миналата година 328 данъкоплатци от региона са подали в офиса на НАП в Русе декларации, в които са посочили, че  са получили или предоставили на свои близки заеми над 10 000 лв. И през тази година заемите между физически лица на стойност над тази сума задължително трябва да бъдат вписани в годишната данъчна декларация за 2015 г. Законът не изисква гражданите да декларират банковите си кредити. 
Физическите лица трябва да попълнят подоходна декларация, ако през 2015 г. са получили парични заеми, чийто общ размер надхвърля 10 000 лв. и към 31 декември 2015 г. част от тях са непогасени. На обявяване пред НАП подлежат и всички непогасени остатъци по заеми в периода от 2010 г. до 2015 г., ако общият размер на остатъците към 31 декември 2015 г. е над 40 000 лв. 
Пред НАП физическите лица трябва да обявят не само получените заеми, но и предоставените такива на близки и приятели. В декларацията за доходите, която се подава до 3 май тази година, се посочват предоставените парични заеми през 2015 г., ако общият им размер надхвърля 10 000 лв. и към края на годината част от тях са непогасени. Заемите, които са предоставени през предходните пет години също трябва да се декларират, ако общият размер на остатъците към 31 декември 2015 г. е над 40 000 лв.
Получените или предоставените заеми се декларират в отделно Приложение 11, което е неразделна част от образеца на годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица. Декларациите се подават  независимо от това, че някои са получили доход през 2015 г. само от трудови правоотношения. Глобата при пропуск е 10% от недекларираните или невярно декларирани суми.