855 безработни в Русенска област са започнали работа през януари, което е двойно повече в сравнение с декември. От тях 393 са без квалификация, 252 са с работническа професия, а специалистите със средно специално и висше образование са 210. Трудовите посредници са осигурили заетост на 221 безработни, а наетите по програми са 471. Младежите, намерили работа, са 414. Свободни работни места през януари в областта са 1063, което е четири пъти повече спрямо декември, като преобладават тези в преработващата промишленост,  административните и спомагателните дейности, транспорта, държавното управление, селското стопанство,  образованието и търговията, хотелиерството и ресторантьорството. Свободните работни места по програми за заестост са общо 599. Регистрираните безработни в бюрата по труда в Русе, Бяла и Ветово са 8678, като техният брой е с 52 по-малко в сравнение с края на декември. Регистрираните безработни младежи са 919. За първи път от близо 20 години безработицата в областта спада още през първия месец на годината /8.4%/ в сравнение с последния месец на предходната /8.5%/ при средно за страната 10.2%.