Представителите от швейцарското посолство Матия Порети и Ирина Файон са в Русе, за да проследят напредъка по проекта за интегриране на ромите, който Община Русе изпълнява, и да проверят помещенията, които се ремонтират. Те се срещнаха с кмета Пламен Стоилов и ръководителя на проекта Даниела Шилкова. Пред гостите кметът подчерта, че проектът е приоритетен за общината, а Русе е прекрасен пример как европейските фондове и донорските програми видимо променят един град. Община Русе прави всичко възможно ромите да са социално ангажирани и полага усилия за интеграцията им и повишаването на жизнения и здравния им статус, заяви той. Стоилов изрази надежда, че заложените цели по проекта с партньори - 3 общини, институции и сдружения, ще бъдат постигнати, а резултатите ще са отлични. 
След срещата представителите от швейцарското посолство посетиха община Ветово, където се ремонтират кабинети за оказване на медицински грижи и семейни консултации. Те посетиха и останалите места, където ще се изпълняват дейностите по проекта, и се срещнаха с партньорите, които вече имат стартирали дейности.