Природен парк „Русенски Лом“ кандидатства с проект по програмата за трансгранично сътрудничество с Румъния за изграждане на ботаническа градина за лечебни и ароматни растения, съобщи директорът Цонка Христова. Идеята е в нея да се поддържат видове, които са по-рядко разпространени в защитената територия.
Предвижда се ботаническата градина да бъде разположена на площ от 12 декара в района на изградения наскоро природозащитен център „Ломовете“ край Нисово. 
В природния парк растат над 400 вида лечебни растения. В ботаническата градина ще се размножават по-рядко срещани като какула, червен кантарион и салвия /градински чай/. През алеите ще преминава и маршрут за инвалиди. За тази цел бъдат поставени табели с информация и на брайлово писмо, което да може да се прочете и от слепи. 
Ако проектът бъде одобрен, ботаническата градина ще бъде изградена за около две години. В случай, че бъде отхвърлен, ще се търсят други източници на финансиране.
Природен парк „Русенски Лом“ отбеляза вчера 46 години от обявяването му като защитена територия и 20 години от създаването на дирекция за управлението му.