Преизбраха кмета Пламен Стоилов за член на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) на общото събрание в София вчера. Кандидатурата му беше издигната на регионалното делегатско заседание на 27 януари в Русе. Ще продължа да отстоявам единната позиция на Управителния съвет, който е изразител на волята на всички общини, каза Стоилов. 
Освен избор на ръководни и контролни органи, на общото събрание бяха обсъдени промени в Устава на НСОРБ, програмата за дейността на сдружението, отчет за изпълнението на бюджета за миналата година и приемането му за настоящата година.