16 русенски заведения за една нощ са проверили трудовите инспектори, при което са констатирани редица нарушения. Основните са свързани с неспазване на работното време и с незаплащане на положения нощен труд. Установени са само 4 лица без договори, докато при предходни нощни проверки това е било основното нарушение. Това каза шефката на Инспекцията по труда Ирена Николаева.
През януари са извършени общо 80 проверки, като са констатирани 230 нарушения на трудовото законодателство, основно за неспазване на работното време и полагане на извънреден труд. Съставени са 11 акта за административни нарушения и са издадени наказателни постановления за 16 800 лева. В дирекцията са получени 24 сигнала от работници, синдикални организации и граждани също за неспазване на работно време, за неиздадени документи, както и за принципа на разпределение на новите заплати на учителите, но по тях проверките все още продължават. 
Активно през януари и февруари инспекторите провеждат информационна кампания за еднодневните трудови договори, като на една от срещите в Сливо поле е имало сериозен интерес от земеделските производители. До момента има 69 договора, но с информационната кампания интересът към тях ще расте, посочи Николаева. През февруари и март пък започват активните проверки за здравословни и безопасни условия на труд по всички обекти, които ще бъдат санкционирани.