Странна гледка представляваше пространството, отвеждащо към Пантеона от кръстовището на булевард „Цар Освободител“ и улица „Петко Д.Петков“. Затрупано с клечки, кал, пластмасови торбички и какви ли не отпадъци, то предизвикваше гнусливи реакции и недоумение у хората, които в съботния ден отиваха към Пантеона за празника на освобождението на Русе. Щом като дори и тук не е почистено, като се знае, че днес ще минат много хора, какво остава за по-отдалечените квартали на града, мърмореха хората, докато газеха в мръсотията. Други припомняха, че миналата година през април, когато оттам потегли традиционният велопоход, посветен на Априлското въстание, кошчетата пред и около Пантеона, преливаха от смет. Изглежда това място остава встрани от трафика, по който представителите на местната власт отиват на работа, коментираха трети.