Грешно отчитащ електромер, който бил свален от таблото и подложен на проверка, станал причина от „Енерго-Про“ да коригират 3 месечни сметки за ток на свой абонат. Според дружеството устройството отчитало с близо 3% по-малко от реалното потребление. По-късно обаче станало ясно, че това не е съвсем така и електромерът показва съвсем реални стойности. Междувременно обаче абонатът бил награден с корекция  от 306 лева на сметката си със задна дата.
Затова човекът поиска съдът да признае, че не дължи на Енергото претендираните допълнително пари за ток. А на първа инстанция магистратите отчетоха, че дружеството не е представило никакви доказателства, че абонатът е манипулирал електромера и затова той отчил по-малко потребление. Освен това смяната на устройството с ново показало, че човекът продължава да черпи същото количество ел.енергия, както и преди заветния 13 август 2015 година. Затова бе преценено, че абонатът не дължи коригираната сметка, но решението може да се обжалва.