Минималната по закон 100 лева глоба отнесе помощник-възпитателка в детска градина „Св.св.Кирил и Методий“ в Две могили, след като контрольори от РЗИ се натъкнали на прашни играчки.
Проверката била извършена на 7 май 2015 г., когато здравен инспектор видял мръсотия в занималните на две групи. Някои от играчките, както и част от мебелите и плотовете били с трайно наслоен прах. 
Дребната глоба бе оспорена пред Беленския районен съд, който сметна, че тя е неправилно наложена. Защото не било доказано, че наслоеният прах е именно от непочистване на играчките и мебелите, тъй като мръсотията не била изследвана по вид и характер. Оспорването на санкцията стигна и до Административния съд в Русе, който отсече категорично, че нямат правно значение „видът и характерът на праха“. А самото му наличие дори и само върху част от повърхностите в детската градина е достатъчно за риск от разпространение на паразитни заболявания. Затова магистратите прецениха, че глобата е справедлива и окончателно я потвърдиха.