„Уникредит Булбанк“ да върне на свой клиент получените неправомерно 31 018.71 лева по неравноправна клауза от условията по сключения между двете страни договор. Това реши на първа инстанция състав на Русенския окръжен съд. Решението може да се обжалва.
Банковият ужас започва в края на 2007 година, когато клиентът изтеглил 140 000 лева кредит за закупуване и ремонт на имот.        
Първоначално заемът трябвало да бъде изплатен през 2017 година, но по-късно страните подписали анекс, с който удължили срока до 2038 година. Заедно с този анекс обаче кредитополучателят подписал и допълнителни условия. Една от клаузите в тях предвиждала възможност единствено за увеличаване на лихвения процент, като по този начин банката се ползвала от неоправдана привилегия.
Съдът обърна внимание, че според договора лихвата се формира от два компонента. Впоследствие обаче с решения на управителния съвет на банката в годишния лихвен по сключения договор за кредит е въведен трети, допълнителен компонент - т.нар. премия. Чрез него се достигало до едностранно увеличение на лихвения процент. Този трети компонент според съда не е бил предвиден нито в подписания от страните договор за кредит, нито в общите условия и заплатените лихви, а формирани с него лихви са платени без основание. Причината за въвеждането на премията била изменение в пазарните условия. Терминът бе подложен на обстоен коментар от съда, който посочи, че икономически затруднения изпитват не само банките, но и техните потребители, чиито интереси също следва да бъдат защитени. А желанието на банката да поддържа печалбата си в размер на първоначално уговорената  лихва от 7.30% и по-голяма не е основателна причина за изменение на лихвения процент.  
Затова магистратите отсякоха - клаузата, която позволява годишния лихвен процент да може да бъде едностранно увеличаван, но не и намаляван под определен праг, е изцяло неравноправна. Тя нарушава изискването за добросъвестност и води до значително неравновесие между правата и задълженията на страните и следователно е нищожна. 
Впрочем експертиза изчислила, че надвзетата сума от банката за платени в повече лихви за 5-годишния период, за който кредитополучателят претендира, е 31 018.71 лева. Преди това обаче банката му е върнала надвзети 3639.66 лева. 
Това е нов рекорд за присъдено обезщетение на клиенти на банката. Предишният беше за 16 000 лева лихви, надвзети без основание.