Д-р Венета Немецова е завършила Медицинския университет във Варна през 1992 година. След това 20 години е работила в бившия Дом „Майка и дете“ като детски лекар. Междувременно придобива специалност детски болести и натрупва опит за работа с деца с малформации. После д-р Немецова завършва детска неврология и от 2012 година работи в Специализирана болница по физикална и рехабилитационна медицина /СБАЛФРМ/ „Медика“ като детски лекар и специалист физиотерапевт.

- Д-р Немецова, деца с какви заболявания се лекуват във физиотерапевтичното отделение на МБАЛ „Медика“?
- Лечебни заведения „Медика“ предлагат лечения на деца и младежи с неврологични заболявания. Лекуват се и кърмачета от раждането им до година и половина с отклонения в двигателното развитие, които още не са диагностицирани с детска церебрална парализа, защото това става след навършване на тази година и половина. Родените недоносени деца или родените с проблеми по време на израждането, които развиват някакви двигателни промени, се настаняват в стационарната рехабилитация към СБАЛФРМ и в амбулаторната рехабилитация на болница „Медика“ с диагноза двигателни нарушения в развитието, по-известна като централни координационни смущения. След година и половина, когато детето има трайни двигателни нарушения и се постави диагнозата детска церебрална парализа /ДЦП/ от невролог, педиатър или специализирана клиника, то получава възможност за стационарна рехабилитация по здравна каса.

- Какви курсове на лечение се провеждат в „Медика“ с деца с ДЦП?
- Здравната каса дава възможност на тези малки пациенти 12 пъти в годината да провеждат по 10 безплатни дневни курса болнична рехабилитация, така работата с тях може да започне още от ранното начало на болестта. Персоналът в рехабилитационната болница прилага всички методи, с които разполага, за по-ранно предотвратяване на евентуална тежка инвалидизация.

- Деца с какви други заболявания приемате за лечение във физиотерапията?
- Персоналът в отделението на седмия етаж в МБАЛ Русе работи още с деца с акушерска парализа, позната още като родова травма на раменния сплит. Тези травми се получават по време на тежки комплицирани раждания по естествен път, когато от раменния сплит се откъсват нежни влакна, което води до инвалидност на една ръка, а понякога, макар и по-рядко, и на двете ръце. Рехабилитацията при тези деца трябва да започне веднага след раждането, за да може да се съхранят част от нервните влакна и засегнатата ръка да започне да се движи или поне частично да служи на малчугана.

- Това лечение по клинични пътеки ли минава?
- Да, това са три клинични пътеки, които позволяват безплатна рехабилитация и ние работим с деца от Русе и региона, Търговище, Силистра, Разград и други градове, за които възможности за рехабилитация по места липсват. Така миналата година през детското рехабилитационно отделение са минали 150 деца, които са спасени от трайна инвалидност. Много важно е да кажа, че с деца след 1.6 години с поставена диагнозата детска церебрална парализа работата вече е много трудна, защото са изтървани първите 18 месеца от раждането и уврежданията им се преодоляват с много усилия, които не винаги водят да успех. Затова искам да апелирам към родителите, ако децата им в ранна възраст не могат да стоят здраво на краченцата си или главичките им не стоят стабилно, да потърсят медицинска консултация с педиатър или детски невролог, за да не закъснее лечението им.

- Какви методи използвате за рехабилитацията на такива деца?
- Методите са два - Войта диагностика и Войта терапия, които са по клинични пътеки. Името на тези методи е на един чешки професор, работил и живял в Германия. Войта дигностиката представлява специфични изследвания, които се правят на кърмачетата за откриване на ранни двигателни нарушения. След диагностиката се установяват ранните отклонения и работата за тяхното преодоляване предпазва бебето от ДЦП. Войта терапията залага повече на използването на рефлекси у малкото дете. После на определени точки и в определени позиции на тялото се натиска с ръце за събуждането на тези рефлекси и мозъкът да може да изпрати сигнали към мускулите на крайниците, които да извършват движения при пълзене или обръщане. Тези движения са в основата на по-нататъшното изправяне и прохождане на бебето. 
С методите на проф.Войта и ранното им приложение още в кърмаческа възраст децата преодоляват част от двигателните си отклонения и се развиват като здрави. Важно е да се знае, че двата метода на проф.Войта се прилагат от обучени от доц. Иван Чавдаров в болница „Св.София“ в столицата квалифицирани специалисти физиотерапевти и кинезитерапевти. В отделението за рехабилитация на деца по клинична пътека за лечение на ДЦБ се полага и работа с логопед. Така по време на 10-дневния престой на бебето, ако то има проблеми при дъвкане и гълтане, с него се заема безплатно и логопед, но само по тази клинична пътека.

- Колко специалисти работят по тези два метода в физиотерапия „Медика“?
- Засега аз и кинезитерапевт имаме сертификати, издадени от доц.Чавдаров, и само ние можем да лекуваме деца по клинични пътеки 240 за лечение на ДЦП, 242 за лечение на деца с родова травма на централната нервна система и 243 за лечение на деца с акушерска парализа по 10 дни всеки месец. Тук е моментът да кажа, че болница „Медика“ е база за обучение на студенти по специалностите кинезитерапия, ерготерапия и здравни грижи към Русенския университет, както и на лекари специализанти по физикална и рехабилитационна медицина. По време на практическите си упражнения те се запознават как и какво се работи с деца с двигателни отклонения, защото те изискват специални грижи. 

- Къде в Русе има такива центрове, освен на седмия етаж в МБАЛ Русе?
- Болнична рехабилитация се извършва само във физиотерапията на седмия етаж в МБАЛ Русе. Амбулаторни рехабилитации с направления от лични лекари за специалист физиотерапевт могат да се правят за деца и възрастни в базите ни в „Медика експерт“ на първия етаж в ДКЦ-1, в сутерена и на третия етаж в Стоматологията, в сградата на ДКЦ-2, в Спортен комплекс „Ялта“ и в центъра ни в Борово. Навсякъде пациентите се преглеждат от физиотерапевт, който назначава физиотерапевтични или апаратни процедури и лечебна физкултура. Тези програми се изпълняват от кинезитерапевти и рехабилитатори.