Самоубилият се съдия Цветан Ценов е гледал делото за несъстоятелност на ЦСКА. Той е бил командирован в Софийския градски съд. Ценов е бил в гражданското деление на Софийския районен съд.

Репутацията му е безупречна. Преди две години е бил повишен в ранг от Висшия съдебен съвет.