Половината от българското население не може да си позволи да покрие неочаквани финансови разходи, отчита анализ на Евростат за риска от бедност или социално изключване сред гражданите на ЕС през 2014 г, пише bTV.Неспособност да покрият неочаквани финансови разходи най-много изпитват обаче жителите на Унгария, Латвия и Хърватия – над 60 на сто. Между 60 и 50% от жителите на Кипър, Литва, Ирландия, Гърция и Румъния също изпадат в невъзможност да покрият неочакван финансов дефицит в семейството.

По този показател най-слабо притеснени са жителите на Швеция, Холандия и Люксембург – едва 20 на сто от тях имат проблеми при неочаквани семейни финансови дефицити.

Според Евростат неочакваният финансов разход за семейството е поне веднъж в годината да се наложи целият месечен доход на човек да отиде в непредвидена посока – за лечение, за ремонт на дома, за покупка на битов електроуред и др.

Прагът на този неочакван финансов разход варира от 110 евро в Унгария, 160 евро в България или 380 евро в Гърция, до близо 1800 евро в Люксембург, около 1200 евро в Австрия и Финландия и по около 1000 евро в Холандия, Германия и Ирландия, отчита Евростат.

Според данни на европейската статистика около 38 на сто от жителите на ЕС не могат да си позволят неочаквани финансови разходи. Също така около 122 млн. души, или 24,4 на сто от населението на ЕС-28, е било изложено през 2014 г. на риск от бедност или социално изключване.

Най-изложени на риск от бедност или социално изключване през този период са били Румъния (40,2 на сто), България (40,1 на сто) и Гърция (36 на сто). В другия полюс на скалата са били страни като Чехия (14,8 на сто), Холандия (16,5 на сто), Швеция (16,9 на сто) и Финландия (17,3 на сто).

Според анализа на Евростат, прагът, под който един жител на страна-членка на ЕС може да се счита за изпаднал в риск от бедност, е вариативен за страните-членки. В Люксембург примерно той е 20 хил. годишно, във Финландия – 14 200 евро годишно, а в  България данните – 3888 лева или около 1900 евро годишно.