Увеличение на броя на наетите и на средната работна заплата в Русенска област през четвъртото тримесечие на миналата година показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). Средното възнаграждение за периода октомври-декември е 729 лева, което е с 27 лева повече, отколкото предходното тримесечие.
Ако се отчетат и изплатените в края на миналата година годишни премии, средната заплата се качва до 753 лева. Без този еднократен ефект ръстът на възнагражденията за трите месеца е с 3.85%, което е по-ниско от средните за страната 4.7%. Още по-минимално е покачването на заплатите спрямо края на 2014 г. Годишният ръст е с едва 17 лева или с 2.39% при средно за страната 8%. Така към декември 2015 г. ножицата между заплатите в Русенско и тези в страната се увеличава на 208 лева. Разбира се, същото може да се каже за всяка област в страната без София. Това обаче едва ли може да утеши много живеещите в провинцията.
По-малкото покачване на заплатите в Русе се обяснява донякъде с по-големия ръст в броя на наетите, който изпреварва средния за страната. Голяма част от тях са наети на минимална заплата или половин работен ден, което сваля надолу средното ниво на възнагражденията. В края на декември броят на наетите е 66 758 и поради сезонните фактори намалява спрямо септември с 1644 души. В сравнение с декември 2014 г. обаче наетите са с 836 повече. Увеличението е с 1.29%, при средно 0.8% за страната.
Положителното е, че за първи път от далечната 2008 г. насам през миналата година се отчита увеличение на работещите по трудов договор и числата растат вече четвърто поредно тримесечие. Съдейки от все по-честите оплаквания на фирмите от недостиг на персонал,  разкриването на нови работни места радващо расте, макар че засега тази тенденция не води до значителен ръст и на възнагражденията.
В пика на заетостта преди кризата, през есента на 2008 г., в областната икономика наетите бяха почти 92 000 души и оттогава сме загубили над 15 000 работни места. Тази тенденция започна да се обръща едва през миналата година.