Над 200 кражби от жилища са разкрити от общо регистрираните 376 през миналата година. Разкриваемостта е скочила с 11 на сто спрямо 2014 година. На следващо място са кражбите от коли, където разкриваемостта е скочила с близо 15%. Значителна разкриваемост има и при отнетата селскостопанска продукция, където 10 на сто от общо заявените липси са намерени от Криминална полиция.
Грабежите също продължават да стоят на особено внимание при криминалистите. За миналата година те са 46, като близо половината са разкрити. Сред тях са и два въоръжани грабежа с газови пистолети, чиито извършители са пратени в съда.