Болницата ще получи като дарение медицинска апаратура и оборудване на стойност 277 402 лева от закрития Дом „Майка и дете“, ако предложението на кмета Пламен Стоилов бъде прието на идната сесия. В края на миналата година шефът на болницата е отправил искане за безвъзмездното предоставяне на част от медицинските апарати. А в докладна записка до кмета Пламен Стоилов шефката на общинската дирекция „Здравни и социални дейности“ Мариела Личева уверява, че други общински здравно-социални услуги нямат необходимост от използването на тази апаратура.
След стартирането на процедурата по ликвидацията на дома, Общината предприе действия за запазване на отделението за недоносени деца или за преминаването му към МБАЛ Русе. През 2013 здравният министър съобщи с писмо до Общината, че счита за целесъобразно разкриването на такова отделение в болницата. В тази връзка още тогава бе изготвено писмено становище за предоставянето на наличната медицинска апаратура на болницата, за да се гарантира правото на децата на качествено медицинско обслужване и здравни грижи.