До 2 март Държавен фонд „Земеделие“ ще приема заявления по схемата за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период за 2016 година. 
Финансирането е в размер 3 млн. лв., от които 2 млн. лв. за продукти за растителна защита в периода след преминаване на студовете до набъбване на пъпките и 1 млн. лв. за препарати за ускоряване на процесите на гниене на листата през зимния сезон, които се прилагат в периода на масов листопад през есента.
До 15 април земеделските стопани трябва да се отчетат пред Фонд „Земеделие“ за изразходваните средства. Срокът за сключване на договорите и за изплащане на помощта е до 27 май 2016 година.