Ако България не внедри система, която да следи Националната стратегия за интегриране на ромите 2012-2020 до края на годината ще спре финансирането по 3 европрограми, предаде репортер на БГНЕС.

Ако до 31 март 2016 г. страната ни не е изпълнила проекта „Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020“, ще спре финансирането по трите Оперативни програми (ОП)- ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, ОП „Наука и интелигентен растеж” към Министерство на образованието и науката и ОП „Региони в растеж” към Министерство на регионалното развитие.

„ЕК прецени, че проектът е едно от предварителните условия за изпълнение на новата ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Когато един проект е предварително условие това означава, че неговото изпълнение е условие за отпускане на средства по цялата ОП. Тъй като има свързаност между ОП „Развитие на човешките ресурси”, ОП „Наука и интелигентен растеж” ОП „Региони в растеж”, които също отпускат средства за интеграция, последните две също са обхванати. Проектът е на стойност 1 999 980 лв. като крайният му срок за изпълнение е декември 2016 г., съобщи ръководителят на проект „Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020“ и секретар на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси Росица Иванова.

Тя поясни, че проектът е бил заложен като необходимост, за да могат да се измерват резултатите от вложените финансови и човешки ресурси по отношение на политиките за интеграция на етнически уязвимите групи, с фокус към ромите.

Според нея този проект ще даде отговор на въпроса защо предни проекти не са били ефективни. „За нас ще стане ясно какво трябва да наблюдаваме и съобразим, за да не се повтори този лош урок, който имаме от предходния програмен период”, подчерта тя. Основните приоритети в стратегията, които ще бъдат наблюдавани от новата система са достъп до образование, заетост, здравеопазване и жилищна политика настаняване. Допълнително ще се наблюдава антидискриминация, култура и медии, върховенство на закона.

Според Иванова няма как да се отговори едностранчиво дали България напредва или не в интеграцията на роми. „Държавата работи, има напредък. Докладите на ЕК казват добри неща за напредъка. Към настоящия момент имаме над 5000 ромски студенти, имаме утвърден модел на здравни медиатори”, подчерта тя.

Иванова заяви, че все пак интеграцията е двустранен процес. Необходимо е да не искаш само от едната страна той да върви, трябва желание и от двете страни. „Ние не слагаме цялата ромска общност в една група, тъй като има общности в ромската общност, които са си много добре интегрирани, има и маргинални, има и такива, които се нуждаят от ръка, за да изплуват. Имаме прогрес, добри и лоши практики”, призна още Росица Иванова.

От своя страна председателят на Националния статистически институт Сергей Цветарски обясни, че това е проект, който се е очаквал дълги години. „Надявам, че чрез старта му сега залагаме добра основа за Националната стратегия за България за интеграция на ромите. Свидетелите сме през годините на много стратегии, които не са постигали целите си, защото това се е дължало на едно обстоятелство-това, че текущото наблюдение на тези стратегии не е било на необходимото ниво”, подчерта Цветарски. Именно затова, по думите му, се отдава огромно значение на мониторинга, който се цели с този проект, обясни шефът на НСИ, който също ще участва в проекта.