След като „Утро“ показа незаконното сметище, завзело повече от 5 декара в Пухлево дере, от всички квартали на Русе заваляха сигнали за подобни купчини от мръсотии. Една от тях са натрупали и николовчани в Германския лагер, както е известен районът.
Проверка на място установи, че освен битовите отпадъци, там са обособени сектори за разкулачване на автомобили и за изхвърляне на отпадъци от печатници. От старите возила са останали само пластмасите и гумите, а от печатниците - десетки бали с изрезки от етикети.
Разстоянието оттам до истинското и единствено законно сметище е неповече от 4 км и е неясно защо жителите на селото и предприемачи от Русе са го избрали за изхвърляне на боклуците си. Таксата, която се плаща за битови отпадъци, е 1 лев на тон и това не би трябвало да е проблем за никого.
„Утро“ ще продължи да показва на институциите, чиято работа е да контролират чистотата на града и региона, колко много са тези мръсотии и къде трябва да се вземат мерки.