Повече от 5-6 години Нотариалната камара алармира за проблема с кражбата на фирми, който търпи развитие и придобива мащабите на бизнес за някои. Няколко пъти е предлагала промени в търговския закон и в Закона за търговския регистър. Това коментира пред БНТ председателят на Нотариалната камара Красимир Катранджиев.
По думите му търговският ни регистър е едно поле за възможност за извършване на измами, тъй като контролът е сведен до минимум.
Нотариалната камара е предложила на първо място промяна в Наредба 32, която регламентира архивите на нотариусите. Към нея е създадена информационна система, която работи повече от 6 години и чрез която има париране на имотните измами.
Нотариалната камара предлага удостоверенията, касаещи прехвърляне на фирмите, на дружествени дялове, на смяна на управител да бъдат записвани в информационната система и да има пряка връзка.
На този етап комисията, създадена към Министерството на правосъдието, е стигнала до заключението, че с подзаконови нормативни промени това ще бъде извършено. В тази насока е приета наредба, въпрос на дни е да бъде публикувана и да сработи, каза Красимир Катранджиев.
Нотариалната камара няма статистика за броя на откраднатите фирми, но със сигурност не става въпрос за единични случаи.
Една от причините за този проблем е използването на електронен подпис или електронния вариант на подаване на документи.
Според Красимир Катранджиев зад електронния подпис стои по-голяма анонимност. По данни от миналата година в България има над 400 000 електронни подписа. Голяма част от тях са на лица, които са продали самоличността си. Това също е голям проблем.
Има и злоупотреба с документите. В голяма част тези престъпения се извършват изцяло с фалшиви документи.