Близо 60 000 лева са платили нарушители по сключени споразумения във връзка с административно-наказателни производства на митницата, съобщиха вчера от ведомството. Сумата е от 14 приключени преписки, като най-големите от тях са за около 10 тона газьол и 42 300 бутилки бира „Бекс“.  
Десетте тона гориво бяха заловени в края на миналата година от мобилна митническа група в района на Бяла. Собственикът им се възползвал от правото си на споразумение по образуваното срещу него наказателно производство от митницата и доброволно е платил 12 580 лева, което представлява двойния размер на дължимия акциз, както и  половината от пазарната стойност на откритото гориво без документи за произход - 4032 лева. Така срещу внесени почти 16 600 лева нарушителят е получил правото да си върне нафтата. 
По подобен начин е приключил и случай със заловен румънски камион, изнасящ от страната близо 14 тона бира „Бекс“ без нужните документи и без платен акциз. Пазарната цена на задържаната бира е 25 120 лева, а дължимият акциз - 2303 лева. Румънският гражданин се е споразумял с митницата за доброволно заплащане на глобата от двойния размер на акциза - 4606 лева плюс 40 процента от пазарната стойност на стоката - 10 050 лева. След като е внесъл 14 656 лева в държавната хазна, водачът е получил стоката си обратно.  
Статистиката сочи, че през 2015 година в Митница Русе са сключени 24 споразумения, което е 10% от общия брой установени акцизни нарушения за годината. Само за януари тази година споразуменията са 14. През 2015-а споразумения са сключили 18 юридически лица и 6 физически лица, които са си признали нарушенията и са поискали по-благоприятен ред за приключване на процедурата по санкционирането им. От тях са събрани 38 272 лева глоби на физически лица, имуществени санкции на юридически лица и равностойност на стоки.  
Споразумението се сключва не по-късно от 30 дни от предявяване на акта на нарушителя и чрез него той може да получи обратно стоката като заплати процент от стойността им. В противен случай тя се отнема в полза на държавата.