Глоба в размер на 30 000 лева отнесе русенска фирма заради това, че приемала и обработвала черни и цветни метали, без изобщо да има разрешително за подобна дейност. По време на проверката в края на май 2013 година служители на Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ дори заварили клиент на дружеството, който предавал вторични суровини на началника на склада. На площадката пък се пазели около 5 кубика метални отпадъци. Затова контрольорите съставили акт на фирмата и я санкционирали с 35 000 лева. Наказанието обаче бе намалено до 30 000 лева от районните магистрати. Размерът на глобата бе потвърден и от Административния съд и е окончателен.