Четирима зам.-ректори избра Академичният съвет на Русенския университет. За научната работа в екипа на проф.Велизара Пенчева ще отговаря проф.Пламен Кангалов. Развитието, координацията и продължаващото обучение ще бъдат грижа на проф.Пламен Даскалов, който ще съвместява и директорския пост на Центъра за продължаващо обучение. Третото ново лице в ръководството е проф.Диана Антонова, натоварена с научно-изследователската дейност. От стария екип напред продължават зам.-ректорът по евроинтеграция и международно сътрудничество проф.Юлиана Попова, пом.-ректорът Валерий Гегов и главният секретар доц.Таня Грозева.