Три имота на „Български пощи“ в Русе излизат на пазара и със сигурност ще привлекат вниманието.
Най-апетитно е помещението на „Александровска“ 97. За магазина в т.нар Блок на борците ще се наддава на 15 февруари, като началната цена е 16 000 лева без ДДС.
На близо три пъти повече - 42 000 лева без ДДС, е оценен клонът на улица „Тича“ 20 до Покрития пазар с площ 72,90 кв.м. Търгът за него е насрочен на 19 февруари.
На тезгяха е сложен и пощенският клон на бул.“България“ 118, за който се искат поне 21 000 лева без ДДС, а кандидатите да го купят ще могат да наддават на 22 февруари.
Тръжните книжа и за трите имота се продават в Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, там ще се проведат и търговете.