Холандският модел в земеделието може да служи за пример на останалите европейски страни. Високата степен на коопериране и доказаната ефективност на холандските организации на производители са сред основните фактори за успешното развитие на сектора. Това бе основната теза на представители на холандски организации на производители, доставчици на технологии, оборудване и експертиза в сектор „Плодове и зеленчуци“, които взеха участие в семинара за ползата от сдружаването в сектора, който се проведе в Русе.
Холандските експерти представиха практически съвети и работещи примери за структурата и правилата за управление на организации на производители, на базата на предварително изпратени въпроси от страна на Българското министерство на земеделието и храните. Програмата включваше и индивидуални срещи с местни производители от Съюза на дунавските овощари. 
Организациите на производители са съставени от земеделски производители, които искат да подобрят пазарните си позиции. Въпреки че в тях участват индивидуални производители, организацията е единно предприятие, което се управлява демократично от членовете си. В общия случай, членовете й трябва да реализират 100% от продукцията се чрез организацията, въпреки че са възможни изключения от това правило.
Форумът бе организиран от посолството на Холандия у нас със съдействието на Община Русе.