Всеки вторник на месец февруари Национална служба за съвети в земеделието ще организира изнесени приемни в Русенска област. Целта им е да се разшири и улесни достъпът на земеделските производители до консултантските услуги на службата. През месеца ще бъдат проведени общо 7 приемни в областта. 
Първите две са днес в общинската служба по земеделие в Иваново от 10 до 12:30 ч и във Ветово, отново в общинска земеделска служба от 13:30 до 16 ч.
На 9 февруари експертите ще бъдат в Сливо поле, на 16-и - в Бяла и Ценово, а на 23-и - в Борово и Две могили.
По време на изнесените приемни земеделските производители могат да получат на място актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони включително и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., схемите за директни плащания и националните схеми за подпомагане. Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпът на земеделските производители до консултантските услуги на службата.