Инж. Владислав Великов е специалист по подобрителни процеси и синхронно производство. Реализирал е успешни проекти в подобряване на ефективността на компании от различни индустрии като IT, хранително-вкусова, автомобилна и текстилна. Методологиите, които използва при създаването на постоянно подобряващи се процеси, са Lean, „Теория на ограниченията“, „Тотално управление на качеството“ и др. Работил е в няколко международни компании, в които е реализирал добри резултати. Сега е собственик на консултантска компания „Improvinn“.

След като в първата част разгледахме основните причини, които водят до увеличаване на времето за реакция, сега ще разгледаме начините за намаляването му. Ето ги основните методи за това:
1. Работа с пълен комплект (документи, данни и др.). Под „пълен комплект“ разбираме набор от необходими компоненти, които ще ни помогнат да свършим дадена задача (информация, чертежи, материали, документи, инструменти и др.). Според този начин на работа, ние трябва да започнем работа по дадена задача, тогава и само тогава, когато имаме всичкия набор от тези компоненти. Това води до намаляване на времето за реакция, по-добро качество, увеличаване на оборота и намаляване на разходите. Колкото и да ви се струва елементарен, този метод дава бързи резултати в различни области като: производство, поддръжка, инженеринг, маркетинг, продажби, доставки, логистика и други мениджърски процеси. 
Разбира се, има и изключения в прилагането му - не е необходимо винаги в производството всички части да са налични, за да започне процеса. Но е необходима синхронизация. Когато работите без пълен комплект, това води до следните проблеми:
- ниско качество и повече преработки
- увеличаване на времето за реакция
- намаляване на оборота
- високи оперативни разходи
- пропуснати крайни срокове
- слаб контрол на процеса
- голям WIP
- намаляване на мотивация на персонала
2. Управление на тясното място. Използвайки Теория на ограниченията трябва да се фокусираме върху подобряване на тясното място. Ако подобряваме работата на широките места, това по никакъв начин няма да подобри времето на системата. Прилагайки петте фокусиращи стъпки ще получите бърз и качествен резултат. Системата става по-добре работеща и стабилна. 
3. Използване на Just-In-Time (Lean). Методът е използван за пръв път в заводите на „Тойота“. Създаден е от Таийчи Оно и абсолютно забранява предпроизводство на ненужни части. Знам какво ще кажете - че няма нищо общо между производството и услугите, нали? Оказва се, че има и то много. Колкото повече гледате на предлагането на услуги, като на една фабрика, толкова повече ще намирате общи неща. Прилагането на JIT в сферата на услугите може да се резгледа по следния начин: да не се стартират прекалено много задачи, ако системата няма да може да ги обработи. Това ще увеличи WIP-a и ще увеличи времето за реакция. Използването на еднопоточния режим е добра възможност да се подобри работата както при предлагането на услуги, така и при производството. Премахнете партидите и ще получите положителен бърз резултат веднага. Партидите са дошли от мислене в посока съкращаване на разходи. Но ние не искаме да съкращаваме разходи, а да увеличаваме оборота, нали? Не във всички видове производства можем да спрем използването на партиди, но можем да помислим как да ги намалим два пъти. Резултатът ще ви вдъхнови!
4. Използване на Барабан-Буфер-Въже. Използването на един единствен буфер преди тясното място е метод, който също дава много добри резултати. Той едновременно намалява разходите за инвентар, намалява WIP-а по процеса, увеличава оборота, намалява времето за реакция - всичко това едновременно. Много странно защо много компании даже не го разглеждат като възможност. Достатъчно е да прочетат книгата на Голдрат „Целта“ и ще разберат силните страни на този метод. Всъщност четенето на книги по мениджмънт е нещо лошо, нали? Повечето мениджъри са се родили такива или са наследили титлата от мама и тати. Но не знаете нещо много интересно - мениджмънтът е наука. Мениджмънтът се изучава, а не се наследява.  
5. Предотвратяване на лоша многозадачност. Завършвам статията с това как не трябва да се работи по много задачи, без нито една да е завършена. Накъсването на работния процес губи много време и е един от най-големите консуматори на време. Трябва да се стараете да го намалите до минимум. Този проблем също не се осъзнава от много мениджъри и се случва така, че си губят времето в превключване от една важна задача към друга важна задача, към трета важна задача и накрая нито една не е завършена. 
Който и от методите да приложите, във вашите различни фирми (нали фирмата ви е различна и това няма как да работи при вас?), ви гарантирам, че ще има положителен резултат точно след втората седмица. В началото работниците ви няма да искат да прилагате промените, но бъдете настоятелни. Може да им разкажете какво сте прочели във вестника и искате тяхното мнение. От десет човека поне един ще каже, че това няма да работи във вашата фирма - това не трябва да ви отказва, а дори да ви стимулира повече. Всяка компания, която няма система за постоянни подобрения, върви към фалит, рано или късно. Ако искате да печелите повече пари и да нямате проблеми с персонала, създайте постоянно подобряващи се процеси.
Използван източник: Focused Operations Management, Ronen and Pass
https://vladyvelikov.wordpress.com/