Средната стойност на електрическа енергия на битовите клиенти на „Енерго-Про“ е с 6% по-ниска в сравнение със същия месец на 2015 година, съобщиха от дружеството. Домакинствата плащат средно по 48,53 лв., което е с 3 лева по-малко спрямо средното потребление през същия месец на 2015 г. 
 Януарската сметка на бита обаче е с 8 лева по-висока от тази за декември 2015 г. Причината е, че във фактурите за януари е включено потреблението по време на Коледните и Новогодишните празници, както и това през студените дни в началото на януари. 
Всеки битов клиент на „Енерго-Про“ може да намери точна информация за своето потребление по месеци през последните три години на информационния портал за битови клиенти на интернет страницата на компанията https://portal.energo-pro-sales.bg.