39 са съставените за миналата година актове за тютюнопушене на закрити обществени места, отчете вчера директорът на РЗИ д-р Маргарита Николова. Те са плод на извършените общо 5210 проверки в 3867 обекта, 1740 от които са за хранене.
24 от актовете са съставени на посетители в ресторанти и барчета, а останалите 15 са срещу фирми, стопанисващи обектите. Общата стойност на наказателните постановления е 60 200 лева.