Повишена заболеваемост от грип е обявена в Русе, след като проверките в наблюдаваните лекарски практики е констатирала 232 болни, което е 157.75 на 10 000 души население, каза вчера шефът на отдел „Противоепидемичен контрол“ в РЗИ д-р Цветелина Мирчева. За обявяване на грипна епидемия е необходимо заболеваемостта на достигне 250 на 10 000.
Болните от грип са във възрастовата група до 14 години. Засега видът на вируса в Русе още не е определен. Изпратените в София 5 проби със съмнения за свински грип са били с отрицателен резултат.