Пътуванията на български граждани в чужбина растат с 15,4% през декември на годишна база и са общо 309 хил., съобщи Националният статистически институт.
Ръст на пътуванията спрямо същия месец на предходната година е отчетен към Италия - със 79,5%, Македония - с 69%, Испания - с 32,9%, Румъния - с 30%, Австрия - с 25,7%, Германия - с 12,5%, Турция - с 11,3%, Гърция - с 10,5%, Сърбия - с 3,8%.
Същевременно намаляват пътуванията към Русия - с 15,6%, Франция - с 9,5%, Великобритания - с 8,7%, Полша - с 1,3%. 
Най-голям дял през декември 2015 г. имат пътуванията с т. нар. друга цел - гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия - 47,8%, следвани от пътуванията със служебна цел - 29,1%, и екскурзиите - 23,1%.
През декември 2015 г. посещенията на чужденци в България са 441,3 хил., или с 2,6% над нивото от декември 2014 г. Увеличават се пътуванията с цел почивка и екскурзия - с 25,8%, и със служебна цел - с 12%, докато тези с други цели намаляват с 12%.