Емблематичният русенски завод за производство на печатни платки изпраща в историята половината от дейността си. С това се спира производството на т.нар. „голи платки“, а 127 души ще извият опашки на борсата за безработни. Това съобщи директорът на Бюрото по труда Румен Януаров, който е бил уведомен за планираното масово съкращение на работници на 21 декември 2015 година.
„Депозираното масово съкращение е най-сериозното за изминалата година. От него става ясно, че дружеството „СЕТ ПСБ технолоджи“ спира дейността си. 
Това е една от двете фирми, които са от групата „СЕТ“ и произвеждат печатни платки“, заяви Януаров. Според мотивите на мениджърите, взели тежкото решение, производството не може да се справи с конкуренцията на световните пазари и това прави продължаването на дейността на завода рискова инвестиция.
В закриващото се звено на фирмата работят 127 души, чието поетапно освобождаване ще започне през февруари. 10-15 човека имали шанс да бъдат прехвърлени на работа в другата фирма с аналогична дейност, която няма да спира производство.
Решението за затваряне на половината от завода дойде изненадващо, тъй като нямаше сигнал за проблем в работата му. Още повече, че повечето от специалистите се радваха на добри условия на работа, както и факта, че неотдавна дружеството активно търсеше персонал.
Освен „Печатни платки“ още четири фирми са уведомили Бюрото по труда през 2015 година, че стартират масови съкращения на служители. Сред засегнатите бяха и кондуктори в „ЕГГЕД“, които се оказаха ненужни след реализирането на проекта за интегриран градски транспорт и въвеждането на електронни карти и устройства за таксуване в тролеите. През ноемви и декември 46 кондуктори станаха клиенти на Бюрото по труда. Общо през 2015 година масовите съкращения са засегнали 250 души, като в това число влизат и планираните за 2016-та уволнения в „Печатни платки“. 

Богат-беден

Най-големият производител на печатни платки у нас бе приватизиран през далечната 2003 г., когато мажоритарният дял на тогавашното „Инкомс - Системи и електронна техника“ АД бе продадено на един от дългогодишните му бизнес партньори от Германия - семейство Зигфрид и Зоя Щайнер. Направени бяха значителни инвестиции, а производството бе увеличено, като в един момент броят на заетите достигна 400 човека. По-късно собствеността бе трансформирана, като в последните години бизнесът е разделен между 3 компании - „СЕТ“ АД, „СЕТ ПСБ Технолоджи“ ООД и „Щайнер Електроник“ ЕООД. В трите работят общо над 300 човека.
Според последните счетоводни отчети на фирмите (до 2014 г.) „СЕТ ПСБ Технолоджи“ е неизменно на загуба, достигаща през 2014 г. 999 хил. лева. Капиталът на дружеството е отрицателен, което според клаузите на Търговския закон изисква или допълнителна капитализация от собствениците му, или ликвидация. Другите две фирми от групата обаче показват много добри резултати - „СЕТ“ АД завършва 2014 г. с печалба от 6,485 млн. лева, а „Щайнер Електроник“ ЕООД е на плюс със 759 хил. лева.