Министерство на земеделието и храните стартира разяснителна кампания относно изискванията за подаване на заявление за директни плащания през 2016 г. Предвидени са 8 срещи с фермерите от Русенско - по една за всяка община, които ще се проведат в началото на февруари в сградите на общинските администрации. Първите две от тях са на 1 февруари - от 10.30 часа в във Ветово и от 14.00 часа в Сливо поле. Срещата в Община Русе е насрочена за 5 февруари от 10 часа.
Заявяването за подпомагане за директни плащания през 2016 г. започва от 1 март и продължава до 15 май 2016 г., като посочването на площите за подпомагане може да се извърши в общинската служба по земеделие по местонахождение на площите или по адресна регистрация на лицето.
Заявлението за подпомагане се приключва само в общинската служба по земеделие по адресна регистрация на физическо лице или седалище на юридическо лице.
След 15 май 2016г., в продължение на 25 календарни дни кандидатите могат да извършват корекции по вече подадени заявления, да подават нови заявления, но следва да се има предвид, че се налагат санкции в размер на 1% върху одобрената сума за подпомагане за всеки ден закъснение при подаване на ново заявление, а когато се извършват корекции във вече подадено заявление, се търпи същата санкция за всеки ден след 31 май.
За да подаде заявление за подпомагане, кандидатът следва да е регистриран земеделски стопанин и да притежава съответните правни основания за ползване за площите, които заявява.
Важно е да се знае, че за разлика от предходната година кандидатите ще могат да заявяват само площи, в обхвата на границите на имотите, за които е регистрирал правно основание за ползването им в срок до 15 февруари 2016 г.